เงินคืนคืออะไร 27 เม.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2563

เงินคืนคืออะไร ??

เงินคืนที่ทางเว็บไซต์คืนให้แก่ลูกค้าเมื่อสั่งซื้อสินค้า หรือแนะนำสมาชิกคนอื่น ๆ ให้ซื้อสินค้า โดยจะแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ (cashback coin) โดยเงินคืนที่ได้จะแตกต่างกันไปแต่ละสินค้า โดยจะแสดงยอดเงินคืนให้ลูกค้าทราบจากตัวสินค้านั้น ๆ ก่อนสั่งซื้อ สูงสุดถึง 50% และสูงสุด 2% สำหรับผู้แนะนำ

มูลค่าของเงินคืน 1 = 1 บาท

ตัวอย่างเช่น
ซื้อสินค้าราคา 300 บาท ได้รับเงินคืน 100
หมายความว่า : เมื่อสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้น เงินคืนจะถูกอนุมัติ เมื่อกดรับเงินคืนจะได้รับ 100 เข้าไปยังวอลเลตของท่านทันที (ระยะเวลาอนุมัติภายใน 14 วันทำการ)

คุณสามารถได้เงินคืนอย่างไรบ้าง ??

สั่งซื้อสินค้ากับทางเว็บไซต์

แนะนำเพื่อน แล้วเพื่อนสั่งซื้อสินค้า

โปรโมชั่นอื่น ๆ

วิธีใช้เงินคืนมีอะไรบ้าง ??

ซื้อสินค้ากับทาง sheepola

ใช้สั่งซื้อสินค้าแทนเงินสด สามารถชำระทั้งหมด หรือบางส่วนได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเต็มจำนวนที่ต้องชำระ ตามความต้องการของลูกค้า โดยมูลค่า 1 = 1 บาท เงินคืนที่คงเหลือจะไม่มีวันหมดอายุ และสามารถซื้อสินค้าได้ทุกชิ้นในเว็บไซต์

เบิก-ถอน เป็นเงินสด

ลูกค้าสามารถเบิก-ถอนเป็นเงินสดได้เมื่อมีเงินในวอลเลต 300 บาทขึ้นไป (อาจมีค่าธรรมเนียม และค่าบริการ) โดยสามารถดูวิธีเบิก-ถอนเงินคืนได้จากศูนย์ช่วยเหลือ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบการใช้เงินคืน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า