วิธีสั่งซื้อผ่าน [email protected]

สมาชิกสามารถสั่งซื้อได้ง่าย ๆ ด้วย [email protected]
ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
     หมายเหตุ : การสั่งซื้อผ่าน [email protected] สมาชิกจะไม่ได้รับเงินคืนจากทางเว็บไซต์ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในกรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่