มีอะไรที่จะแจ้งเตือนถึงฉันบ้าง ?

การแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นจะมีการแจ้งเตือน 3 ประเภท

1. การแจ้งเตือนจากการสั่งซื้อ

2. การแจ้งเตือนจากธุรกรรรมบัญชี

3. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรโมชั่น


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่

สินค้าที่ดูล่าสุด