ฉันสามารถดูประวัติธุรกรรมได้อย่างไร และมีอะไรบ้าง ?


1. ไปยังหน้า "บัญชีของฉัน" 


2. เลือกไปที่ "ประวัติธุรกรรม" สามารถดูธุรกรรมที่เกี่ยวกับ Cashback ได้


3. จะมีข้อมูลแสดงธุรกรรมทั้งหมด เข้า และออก เมื่อกดไปที่รายการธุรกรรมจะแสดงข้อมูลออกมา
หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่

สินค้าที่ดูล่าสุด