ฉันลงชื่อเข้าใช้งานไม่ได้ ฉันควรทำอย่างไร ?

1. ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล หรือรหัสผ่านอีกครั้งว่า มีข้อมูลที่ไม่ตรง หรือไม่ถูกต้องหรือไม่

2. หากลืมรหัสผ่าน ให้กดไปที่ "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง

3. กรณีตรวจสอบแล้ว ยังใช้งานไม่ได้กรุณาติดต่อ Call Center : 02-998-9200


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่