ฉันสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้หรือไม่ ?

หากท่านยังไม่ได้ชำระเงินเข้ามาในระบบ สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้ โดยติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการเปลี่ยน


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่