จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันยังไม่ได้ชำระเงินก่อนกำหนด 24 ชั่วโมง ?

ในกรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินเข้ามาภายใน 24 ชม ระบบจะยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นทันที (ยกเว้นการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง)


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่