ฉันจะขอใบกำกับภาษีได้อย่างไร ?

1. เมือลูกค้า สั่งซื้อสินค้า จะมีหัวข้อ "ขอใบกำกับภาษี"

2. กรอกข้อมูลใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง

3. ใบกำกับภาษีจะถูกส่งตามไป หลังจากจัดส่งสินค้าไปแล้ว

หากลูกค้าไม่ได้ใบกำกับภาษีใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อ มายังฝ่ายบริการลูกค้า Call Center 02-998-9200 หรือ Email : 
[email protected]


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่