ทำไมฉันถึงใช้โค้ดส่วนลดไม่ได้ ?

อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น 

1. โค้ดส่วนลดบางตัวไม่สามารถไช้ได้กับสินค้าโปรโมชั่น

2. โค้ดส่วนลดบางตัวจะใช้ได้เฉพาะสมาชิกบางท่านเท่านั้น

3. สินค้าที่คุณซื้อราคาอาจยังไม่ครบตามเงื่อนไขของโค้ดนั้น ๆ

4. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานก่อนทุกครั้ง


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่