ฉันจะสามารถใช้โค้ดส่วนลดซ้ำได้หรือไม่ ?

กรณีที่เงื่อนไขของโค้ดไม่ได้ระบุไว้ จะสามารถใช้งานซ้ำได้ แต่อย่างไรก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้แต่ละโค้ดนั้น ๆ


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่