เงื่อนไขการใช้งานโค้ดส่วนลด ?

เงื่อนไขการใช้งาน จะขึ้นอยู่กับโค้ดส่วนลดแต่ละตัวที่ต่างกัน สามารถอ่านได้จากรายละเอียดของแต่ละโค้ดส่วนลด


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่