เพื่อนของฉันจะได้รับอีเมลที่พวกเขาไม่ต้องการจาก Sheepola หรือไม่ ?

หากเพื่อนของสมาชิกได้รับข้อความที่เป็นอันรบกวน สามารถยอกเลิกการรับข้อมูลจากอีเมลได้ทันที่ ตามระบบอีเมลของผู้ให้บริการอีเมลกำหนด เพื่อไม่ให้อีเมลถูกส่งไปรบกวน


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่