หมวดสินค้า

คูปองส่วนลด

10.-

JUNESHEEP10

ช้อปครบ 199.-

รับคูปองเลย

*ใช้ได้กับทุกสินค้า

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

30.-

JUNESHEEP30

ช้อปครบ 399.-

รับคูปองเลย

*ใช้ได้กับทุกสินค้า

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

50.-

JUNESHEEP50

ช้อปครบ 599.-

รับคูปองเลย

*ใช้ได้กับทุกสินค้า

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

200.-

JUNESHEEP200

ช้อปครบ 1999.-

รับคูปองเลย

*ใช้ได้กับทุกสินค้า

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

1000.-

JUNESHEEP1000

ช้อปครบ 9999.-

รับคูปองเลย

*ใช้ได้กับทุกสินค้า

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

1500.-

JUNESHEEP1500

ช้อปครบ 15999.-

รับคูปองเลย

*ใช้ได้กับทุกสินค้า

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

20.-

JUNEDIY20

ช้อปครบ 199.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดอุปกรณ์เครื่องเขียน/DIY

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

50.-

JUNEDIY50

ช้อปครบ 499.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดอุปกรณ์เครื่องเขียน/DIY

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

100.-

JUNEDIY100

ช้อปครบ 899.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดอุปกรณ์เครื่องเขียน/DIY

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

50.-

JUNEMOM50

ช้อปครบ 399.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดแม่และเด็ก

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

100.-

JUNEMOM100

ช้อปครบ 699.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดแม่และเด็ก

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

150.-

JUNEMOM150

ช้อปครบ 799.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดแม่และเด็ก

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

30.-

JUNEIT30

ช้อปครบ 299.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดอุปกรณ์ไอที และอิเล็กทรอนิกส์

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

50.-

JUNEIT50

ช้อปครบ 499.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดอุปกรณ์ไอที และอิเล็กทรอนิกส์

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

150.-

JUNEIT150

ช้อปครบ 899.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดอุปกรณ์ไอที และอิเล็กทรอนิกส์

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

250.-

JUNEIT250

ช้อปครบ 1299.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดอุปกรณ์ไอที และอิเล็กทรอนิกส์

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

10.-

JUNEPET10

ช้อปครบ 159.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดสัตว์เลี้ยง

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

30.-

JUNEPET30

ช้อปครบ 299.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดสัตว์เลี้ยง

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

100.-

JUNEPET100

ช้อปครบ 699.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดสัตว์เลี้ยง

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

150.-

JUNEPET150

ช้อปครบ 999.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดสัตว์เลี้ยง

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

20.-

JUNEFASH20

ช้อปครบ 199.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดแฟชั่น

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

50.-

JUNEFASH50

ช้อปครบ 499.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดแฟชั่น

*หมดอายุ : 30/06/2019

คูปองส่วนลด

100.-

JUNEFASH100

ช้อปครบ 899.-

รับคูปองเลย

*เฉพาะหมวดแฟชั่น

*หมดอายุ : 30/06/2019

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากมีกรณีพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
** คูปองมีจำนวนจำกัด