สมาชิกสามารถสั่งซื้อได้ง่าย ๆ ด้วย Messenger Facebook
ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 หมายเหตุ : การสั่งซื้อผ่าน Messenger Facebook สมาชิกจะไม่ได้รับเงินคืนจากทางเว็บไซต์ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในกรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ