Wi-Fi ของที่โลกขาดไม่ได้

#wifi#เทคโนโลยี

โพสโดย : admin | 28 ก.พ. 2561 | 665

 

Wi-Fi ของที่โลกขาดไม่ได้

เราเคยเรียนกันมาว่า มนุษย์ต้องการปัจจัยสี่ คือ อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม

แต่ในความเป็นจริง ปัจจุบันคนเราอาจจะต้องการมากกว่า 4 ปัจจัยนี้

คนรุ่นเก่าอาจให้ความสำคัญกับไฟฟ้าที่เป็นปัจจัยที่ 5 ที่ประเทศห้ามไฟฟ้าดับ ขาดแคลนไฟฟ้าไม่ได้

คนรุ่นปัจจุบัน อาจให้ความสำคัญกับโทรศัพท์มือถือที่ไว้คุยกัน เป็นปัยจัยที่ 6

ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันเรา แทบจะเกี่ยวข้องกับคำว่า ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล ดูหนังฟังเพลง เล่นเกม หรือกระทั่ง ช้อปปิ้งสินค้า ทำให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ต่างแข่งขันกัน พัฒนาความเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า แต่ยังขาด ความเสถียร

ซึ่งแน่นอนว่า การต่ออินเตอร์เนตผ่านสาย LAN และการเชื่อมต่อด้วย WIFI นั้นยังคงเป็นที่ยอมรับและตอบโจทย์ ชีวิตออนไลน์ได้มากกว่า เรียกได้ว่า Wi-Fi น่าจะเปรียบเหมือนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพในยุคนี้ และจะจำเป็นมากขึ้นอีกในยุคอนาคต

 

Wi-Fi มีมานานหรือยัง?

Wi-Fi ย่อมาจากคำว่า Wireless Fidelity หมายถึงชุดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับมาตรฐานเครือข่ายแบบไร้สาย หรือที่เรียกว่า Wireless Local Area Network (WLAN)

จุดเริ่มแรกของเทคโนโลยี Wi-Fi ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี 1992 หรือ 26 ปีที่แล้ว โดยทีมวิจัยจากประเทศออสเตรเลียนำโดย ดร. O’Sullivan

ในช่วงเริ่มแรก ประสิทธิภาพการใช้งานยังต่ำ โดยมีความเร็วในการใช้งาน 1-2 Mbps

ต่อมามีการพัฒนามาตรฐานขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านความเร็ว รัศมีสัญญาณ และความปลอดภัย โดยถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในภาคประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ปี 1999

ทุกวันนี้ Wi-Fi มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นหลายเท่า เรียกได้ว่าความเร็วก้าวกระโดดขึ้นในทุกๆปี

เรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Internet of Things ที่จะเชื่อมต่อ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ กับเครือข่าย Internet มากขึ้น ข้อมูลและกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์จะกลายเป็นออนไลน์แทบทั้งหมด ทำให้ Wi-Fi เป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลย

 

ถ้าให้เราอยู่คนเดียวในบ้าน อะไรที่จำเป็นมากกว่ากัน ระหว่าง หลอดไฟที่ส่องแสงสว่าง กับ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ในฐานะ คนยุคใหม่สไตล์ Social เช่นคุณน่าจะตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจน